.svg форматът

Това е много подходящ формат за графики, които искаме да скалираме. Всъщност това не е растерно изображение, а сбирка от координати. Интересен факт, е че доста от логата и флаговете във википедия са в този формат.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s